Financiële administratie

Financiële administratie

Voor ondernemers, met name eenmanszaken, is het veelal lastig en tijdrovend om per maand of kwartaal alle stukken in te voeren en de aangifte omzetbelasting te doen. Een accountantskantoor wordt vaak ingeschakeld voor de jaarcijfers, maar het is een kostbare zaak om zo?n bureau al het invoerwerk en de aangifte OB te laten doen.

Wij kunnen de schakel zijn tussen accountantsbureau en de stapel te verwerken papieren. Op uw locatie op uw systeem, of op een door uw accountant aanbevolen systeem, op onze locatie, in principe is alles mogelijk.

Debiteurenbeheer

Ongetwijfeld heeft u ze ook: klanten die laat of niet willen betalen. Soms gaat het om kleine bedragen. Misschien wel zo klein dat het innen via een incassobureau meer kost dan dat het oplevert. Het inschakelen van een incassobureau is voor veel bedrijven een stap die ze niet graag nemen. Maar bent u dan afhankelijk van de goede wil tot betalen bij uw afnemers? Zeker niet! Een goed debiteurenbeheer leidt tot een correct betalingsgedrag bij uw klanten.
Intern zult u de zaken goed op orde moeten hebben. Immers, u stelt een betalingstermijn bij uw factuur, maar als u verzuimt hierop aan te manen, heeft de gestelde termijn weinig effect.
Het versturen van aanmaningen en het nabellen van debiteuren vergt echter veel tijd. Tijd die u niet altijd tot uw beschikking hebt.
Wij nemen het interne debiteurenbeheer van u over: het aanmanen, nabellen en opvolgen van uw debiteurendossiers voeren wij uit onder uw bedrijfsnaam, op uw briefpapier.
En kunnen wij een vordering uiteindelijk niet innen, dan kunnen wij die alsnog bij een incassobureau van uw keuze indienen.

Wij hebben een jarenlange ervaring in debiteurenbeheer en werken vanuit het principe 'de aanhouder wint'.

Meer weten

Neem voor meer informatie contact met ons op.