Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van respectievelijk Caryat Management Support en Caryat Flexoffice van toepassing. Een kopie van de voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Caryat zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24265884.